Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

GIẤC MƠ VIỆT NAM "VÌ TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT"
Nền tảng chính
 • Nền tảng chính

  Nền tảng Kho Hàng Tổng kết nối nhà sản xuất trên toàn quốc

 • Nền tảng chính

  Nền tảng công nghệ đồng bộ "Digital Platform" Website, APP, Pos, Payment, Erp

 • Nền tảng chính

  Nền tảng khởi nghiệp dành cho các đội nhóm, các Starup muốn xây dựng sự nghiệp cho riêng mình

 • Nền tảng chính

  Nền tảng sản xuất thương hiệu, giúp các nhà sản xuất tạo ra và xây dựng các thương hiệu sản phẩm cho riêng mình

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái

NƠI Ý TƯỞNG THÀNH HIỆN THỰC"GIẤC MƠ VIỆT NAM - VÌ TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT"

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Mô hình "Kinh Tế Chia Sẻ"

Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ

Các cổng kết nối trên toàn quốc

CHUNG SỨC - THÀNH CÔNG - CHIA SẺ

Tạo nên hệ sinh thái cung cầu góp phần "ĐIỆN TỬ HÓA KINH TẾ VIỆT NAM".

Cổng kết nối 63 tỉnh thành

 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
Xem thêm

Đối tác chiến lược

HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN -VỮNG MẠNH

Các đối tác chiến lược của Vinagroups mang đến cho bạn các dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng, liên kết chặt chẻ vào hệ sinh thái Vinagroups.

 • Đối tác chiến lược
 • Đối tác chiến lược
 • Đối tác chiến lược
 • Đối tác chiến lược
 • Đối tác chiến lược
Nguyễn Vũ Linh Nguyễn Vũ Linh FOUNDER
Nguyễn Tấn Vũ Nguyễn Tấn Vũ CO-FOUNDER
Nguyễn Văn Nghiêm Nguyễn Văn Nghiêm CO-FOUNDER
Phạm Xuân Huy Phạm Xuân Huy CO-FOUNDER
Nguyễn Hoàng Tiến Nguyễn Hoàng Tiến CO-FOUNDER
Nguyễn Thành Tân Nguyễn Thành Tân CO-FOUNDER
Đặng Quang Dũng Đặng Quang Dũng CO-FOUNDER

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

 • Nguyễn Vũ Linh
  ÔNG Nguyễn Vũ Linh

  Chủ tịch hội đồng quản trị

 • Phạm Xuân Huy
  ÔNG Phạm Xuân Huy

  Phó chủ tịch hội đồng quản trị

 • Nguyễn Tấn Vũ
  ÔNG Nguyễn Tấn Vũ

  Phó chủ tịch hội đồng quản trị

 • Nguyễn Hoàng Tiến
  ÔNG Nguyễn Hoàng Tiến

  Thành viên hội đồng quản trị

 • Lê Ngọc Huân
  ÔNG Lê Ngọc Huân

  Thành viên hội đồng quản trị

 • Nguyễn Thành Tân
  ÔNG Nguyễn Thành Tân

  Thành viên hội đồng quản trị


Ban giám đốc Vinagroups

 • Nguyễn Vũ Linh
  ÔNG Nguyễn Vũ Linh

  Chủ tịch

 • Phạm Xuân Huy
  ÔNG Phạm Xuân Huy

  Tổng giám đốc

 • Nguyễn Công Tâm
  ÔNG Nguyễn Công Tâm

  Phó tổng giám đốc đối ngoại

 • Nguyễn Tấn Vũ
  ÔNG Nguyễn Tấn Vũ

  Phó tổng giám đốc vận hành CEO - Vinawares

 • Lý Minh Thành
  ÔNG Lý Minh Thành

  Phó tổng giám đốc tài chính

 • Nguyễn Hoàng Tiến
  ÔNG Nguyễn Hoàng Tiến

  Phó tổng giám đốc công nghệ

 • Lê Ngọc Huân
  ÔNG Lê Ngọc Huân

  CEO VinaTeks

 • Đỗ Viết Vũ
  ÔNG Đỗ Viết Vũ

  CEO AZone

 • Đoàn Sơn Lâm
  ÔNG Đoàn Sơn Lâm

  CEO Nagara

 • Tạ Thanh Thảo
  ÔNG Tạ Thanh Thảo

  CEO VinaBrands

 • Trần Vĩnh Bảo
  ÔNG Trần Vĩnh Bảo

  CEO TekNails

 • Nguyễn Thúy Hường
  ÔNG Nguyễn Thúy Hường

  CEO Yobe

 • Nguyễn Hữu Minh
  ÔNG Nguyễn Hữu Minh

  CEO Zapi

 • Nguyễn Văn Quyền
  ÔNG Nguyễn Văn Quyền

  CEO Siêu Thị Khỏe Đẹp

 • Võ Thị Thảo Ly
  ÔNG Võ Thị Thảo Ly

  CEO Ngôi Nhà Nghệ Sĩ

 • Kỷ Vỉ Trung
  ÔNG Kỷ Vỉ Trung

  CEO HotFaces

 • Nguyễn Ngọc Tuấn Anh
  ÔNG Nguyễn Ngọc Tuấn Anh

  CEO VinaNetWork

 • Trương Thùy Uyên
  ÔNG Trương Thùy Uyên

  CEO BlockReal

 • Lư Quốc Tuấn
  ÔNG Lư Quốc Tuấn

  Giám đốc đào tạo VinaStarts

Nguyễn Vũ Linh

ÔNG NGUYỄN VŨ LINH

Chủ tịch hội đồng quản trị

ÔNG NGUYỄN VŨ LINH – CHỦ TỊCH HĐQT

Năm sinh: 31-10-1981

Ngày 31/10/2015, ông tiếp tục được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VINAGROUPS nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 31/10/2015, ông cùng với 04 nhà đồng sáng lập cùng nhau thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động của các công ty thành viên hiện tại bao gồm Công Ty Tin Học Long Trí được hoạt động từ năm 2004, Công ty phân phối ShopGiaSi hoạt động từ năm 2009, Công ty Vinabrands hoạt động từ năm 2010, Công ty Vinawebs hoạt động từ năm 2014 và Vinastarts hoạt động từ 2014 trở thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ KINH TẾ VIỆT NAM - VINAGROUPS với sứ mệnh "ĐIỆN TỬ HÓA KINH TẾ VIỆT NAM".

Trong suốt quá trình phát triển, ông luôn là linh hồn, là người tập hợp lực lượng và luôn đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng trong từng giai đoạn để giữ vững sự tăng trưởng vượt bậc của VINAGROUPS.

Dưới sự dẫn dắt của ông, VINAGROUPS đang trở thành Công ty hoạt động đa ngành nghề với mô hình "Kinh Tế Chia Sẻ" và môi trường "Start Up In Start Up" tạo cơ hội khởi nghiệp cho các các đội nhóm đam mê, mô hình được lan tỏa trên toàn quốc tạo ra kênh giao thương hàng hóa 63 tỉnh thành.

Quá trình công tác:

 • 2015 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện Tử Kinh Tế Việt Nam - VINAGROUPS.
 • 2014 – 2015: Sáng lập Công Ty Công Nghệ Vinawebs.
 • 2012 – 2014: Sáng lập và Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Vinagroups.
 • 2010 – 2012: Sáng lập Công ty sản xuất Thương Hiệu Việt - Vinabrands.vn.
 • 2010 – 2012: Sáng lập trang Thương mại điện tử Sieuthitainha.vn
 • 2009 – 2011: Sáng lập Công ty phân phối trực tuyến - ShopGiaSi.vn.
 • 2008 – 2010: Sáng lập trang Thương mại điện tử Ondeal.vn.
 • 2004 – 2007: Sáng lập Công Ty Tin Học Long Trí.
 • 2002 – 2004: Làm việc tại Phòng Chuyển Giao CN trực thuộc Sở Khoa Học CN TPHCM.
 • Ông sinh ra tại Xã Long Định, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre.
Hỗ trợ Vinagroups

Chúng tôi sẳn sàng phục vụ các yêu cầu của quý đối tác, hãy liên lạc các bộ phận hỗ trợ bạn quan tâm.

 • Facebook chat
  Facebook chat
 • Email
  Email
 • 1900 0126
  1900 0126
Hỗ trợ Vinagroups
scroll